Make your own free website on Tripod.com

Model
พิกัด
ค่าอ่านละเอียด
จานชั่ง
CDR-3
3kg
0.1g
218x260mm
CDR-6
6kg
0.5g
CDR-15
15kg
1g
CDR-30
30kg
1g
  • ตัวเลขLED สีแดง สูง0.56นิ้ว
  • จานชั่งแบบสแตนเลส
  • โปรแกรม Tare น้ำหนัก
  • พลังงาน Rechargeable battery ใช้งานได้ต่อเนื่องได้ 60ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V
  • อุปกรณ์มาตรฐาน Standard RS-232C